Szabályzat

A Women Entrepreneurship Competition Magyarország

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

 

(1) A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége – FIVOSZ (1146 Budapest Thököly út 58-60.) Női Vállalkozói Versenyt (a továbbiakban: Verseny) hirdet, amelyből az alábbiakban leírtak szerint három (3) nyertest hirdethet.

A verseny szervezésének partnerei a FIVOSZ mellett a Rakuten Viber és a Talk-a-Bot, azonban a lebonyolításért felelős fél a FIVOSZ.

 

(2) DÍJAK

 

A Verseny nyerteseinek összesített díja (a továbbiakban: „Díjak”):

  1. Az első helyezett, aki a fenti versenyből kikerül, 30 000 dollár értékű Viber marketing eszközöket nyer TERMÉSZETBEN – beleértve a chatbot-megoldás fejlesztését és elindítását, valamint a platform népszerűsítését, valamint egy évre szóló, céges, FIVOSZ pártoló tagságot.
  2. A második helyezett 20 000 dollár értékű Viber marketingeszközt nyer – beleértve egy chatbot-megoldás fejlesztését és elindítását, valamint a platform népszerűsítését, valamint egy évre szóló, céges, FIVOSZ pártoló tagságot.

iii. A harmadik helyezett a 10 000 dollár értékű Viber marketingeszközt nyer – beleértve a chatbot-megoldás fejlesztését és elindítását, valamint a platform népszerűsítését, valamint egy évre szóló, céges, FIVOSZ pártoló tagságot.

 

A résztvevőknek nincs joguk a Díjakat készpénzben beváltani. A jutalmak egyediek, nem ruházhatók át, nem cserélhetők és semmilyen módon nem válthatók be pénzre, és nem ruházhatók át harmadik félre. A díjak beváltásának határideje a kihirdetéstől számított 30 nap.

 

A díjakat az adott díjért felelős fél biztosítja (VIBER, Talk-a-bot, FIVOSZ). Az adott díj biztosításáért az azt felajánló fél felelős teljes mértékben és önállóan. A díj biztosításáért – kivéve a FIVOSZ pártoló tagságot – a verseny lebonyolítását vállaló FIVOSZ semmilyen mértékben nem felelős. A díjazás átadása a díjazott és az adott díjat felajánló fél között történik és az adott díjat biztosító partner felelősségi körébe tartozik. A díjakkal kapcsolatos esetleges adóvonzatok és adózási kötelezettség a nyertest és az adott díjat biztosító felet terheli a hatályos jogszabályok alapján.

 

A szervezők és a zsűri fenntartja a jogot, hogy a díjat a díjazott tevékenységi körének megfelelőbb promóciós eszközre módosítja, mely lehet szintén TERMÉSZETBEN biztosított hasonló értékű megoldás a Viber platformon.

 

(3) A VERSENY ELJÁRÁSA ÉS FELTÉTELEI

 

A versenyen való részvétel a részvételi feltételek feltétel nélküli elfogadását jelenti, melyeket az alábbi pontok részletesen ismertetnek:

  1. A mindenkor hatályos részvételi feltételek a Verseny hivatalos honlapján kerülnek közzétételre.
  2. A Verseny teljes egészében online zajlik az alábbi címen: https://viberforwomen.hu/

iii. A Versenyben való részvételhez internet-hozzáférés szükséges (internet) saját technikai eszközzel. A Szervező semmilyen kötelezettséget nem vállal a versenyen való részvétellel kapcsolatban bárkinek nyújtott szolgáltatásról, segítségnyújtásról, a weboldalhoz való hozzáférés vagy a kapcsolódó szolgáltatások biztosításáról.

 

(4) RÉSZVÉTELI JOG

 

A részvételre azok a vállalkozások/szervezetek jogosultak, amelyek megfelelnek a női vállalkozói lét kritériumainak, valamint azok törvényes képviselői, akik 18. életévüket betöltötték, cselekvőképesek és állandó magyarországi lakosok. Amennyiben a Pályázók nem felelnek meg a jelen részvételi feltételekben meghatározott feltételeknek, kizárásra kerülnek a versenyből.

 

(5) RÉSZVÉTELI KIZÁRÁSOK

 

A Versenyből kizárják a Szervező vezetőjét és alkalmazottait, valamint a házastársakat és rokonokat, valamint a díjat biztosító partner cégek vezetőit és alkalmazottait. A versenyt szervező FIVOSZ-szal tagsági jogviszonyban álló természetes és jogi személyek azonban jogosultak az indulásra korlátozás nélkül.

 

(6) A RÉSZVÉTEL

 

A jelentkezés menete:

  1. Keresse fel a https://viberforwomen.hu/ -t és és ott töltse ki a szükséges űrlapot.
  2. Töltse ki elektronikusan a jelentkezési lapot a lehető legtöbb információval. A résztvevők által megadott összes adatot a 3 fél Rakuten Viber, Fivosz & Talk-a-bot csak a verseny céljaira tekintettel ellenőrzi.

iii. A Versenyre való jelentkezéssel minden résztvevő kijelenti, hogy elfogadja és elolvasta az összes részvételi feltételt, amely a versenyre vonatkozó weboldalon található.

  1. A versenyen való részvételre vonatkozó nyilatkozat a jelentkezéssel megdönthetetlen vélelemmé válik, hogy a résztvevő a feltételeket maradéktalanul megismerte és elfogadja, amely a verseny honlapján megtalálható.

 

(7) A VERSENY IDŐTARTAMA

 

A Verseny időtartama: 2022. 03. 10. – 2022.05.20. 23:59-ig.

 

(8) A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA ÉS KIÉRTESÍTÉSE

 

A nyertesek kiválasztásáért a verseny honlapján meghirdetett zsűri felelős, akik online módon értékelik a honlapon keresztül beérkezett pályázatokat. A zsűri döntését a nyertesekről 2022.06.01-ig hozza meg.

A három nyertes kihirdetése során figyelembe veszik a nyeremények felhasználásának lehetőségét, a vállalat társadalomra és/vagy környezetre gyakorolt hatását , az innovációt, valamint a célközönség körét.

A verseny során három (3) nyertest választanak ki, akiknek a neve kihirdetésre kerül.

A zsűri döntése időpontjától számított tizenöt (15) munkanapon belül bejelentik a szervezők a nyerteseket a verseny weboldalán.

 

(9) A NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS A DÍJAK KIADÁSA

 

A nyerteseket SMS-ben az általuk megadott mobiltelefonszámon vagy e-mailben a pályázat benyújtására szolgáló űrlapon beküldött e-mailükön keresztül értesítik. Abban az esetben, ha a pályázat nyerteseivel nem sikerül kommunikálni és kapcsolatot létesíteni a kiértesítéstől számított 10 naptári napig, és az ezt a tényt közlő ismételt felhívásra sem reagálnak, vagy abban az esetben, ha bármely időpontban úgy ítéli meg a zsűri, hogy részvételük nem volt

érvényes, akkor ebben az esetben ezek a személyek elvesztik a jogukat a vonatkozó Díjra. A szervező minden tőle telhetőt megtesz, de nem köteles aránytalan erőfeszítésre a díjazott kiértesítése vonatkozásában.

Abban az esetben, ha a verseny győztesei nem akarják átvenni nyereményüket, a zsűri pótdíjazottat választhat a többi jelentkező közül.

A szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertesek a Díjakat a számukra rendelkezésre álló határidőn belül nem veszik át vagy használják fel. A határidőn belül át nem vett díjak elvesznek.

 

A szervező cég nem vállal felelősséget abban az esetben, ha bármilyen technikai ok miatt átmenetileg lehetetlenné válik bármely résztvevő számára a nevezés, vagy technikai okokból adatok, vagy nevezések elvesznek. A szervező felelőssége minden esetben a megtévesztés vagy súlyos gondatlanság cselekményeire vagy mulasztásaira korlátozódik, és semmi esetre sem terjed ki véletlenszerű eseményekre vagy erőszakos eseményekre. A szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa a jelen feltételeket, a verseny időpontját, vagy a felajánlott ajándékokat a folyamat során vagy annak befejezését követően.

 

A Díjak bármilyen okból történő elvesztése vagy megsemmisülése, sérülése vagy ellopása esetén a Szervező felelősséget nem vállal.

A rendezvényen részt vevő cégek, szervezetek jogosultak a nevezések visszavonására.

 

(10) SZEMÉLYES ADATOK

 

Tekintettel arra, hogy az üzemeltetők a jelen verseny keretében a résztvevők személyes adatainak feldolgozását folytatják, vállalják, hogy ezeket az adatbázisokat bizalmasan kezelik, és a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően a megvalósítás és a nyilvánosság érdekében szükséges intézkedéseket alkalmazzák. A Személyes Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) rendelkezései szerint a kiíró megtesz minden szükséges intézkedést az ilyen személyes adatok védelme érdekében. A verseny lejárta után a vonatkozó fájlok megsemmisítésre kerülnek.

A résztvevők a személyes adatok megadásával feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat a szervező, automatizált vagy nem automatizált médiák, akár maga a szervező cég, akár a szervező által kijelölt más személy a versenyhez felhasználja. A nevezőknek és nyerteseknek a szervezővel szemben ezen ok miatti követelése nem lehet, díjazás vagy kártérítés nem illeti meg.

Minden résztvevő fenntarthatja magának a jogot, hogy írásban kérje a szervezőtől, valamint az alábbi jogokat gyakorolhatja az adataira vonatkozóan:

  1. Hozzáférés és tájékoztatás, 2. Helyesbítés, 3. Korlátozás és feldolgozás tilalma, 4. Hordozhatóság, 5. Törlés. Mindenesetre a személyes adatok kezelésének minden egyes kért korlátozása, tiltása vagy törlése objektíve ellehetetlenítheti a résztvevők további részvételét a versenyben. Ebben az esetben a résztvevők tudomásul veszik, hogy pályázatuk érvénytelenítésre kerülhet – ezzel szemben pedig semmilyen kártérítésre nem tarthatnak igényt. A szervező viszont vállalja, hogy az adatokat a vonatkozó jogszabályoknak és jó erkölcsnek megfelelően kezeli.

 

(11) EGYÉB FELTÉTELEK

 

A RAKUTEN VIBER kizárólagos felelőssége a nyeremények kiosztása és technikai támogatása

& Talk-A-Bottal egyetemben.

A résztvevők egyáltalán nem rendelkeznek, és nem is szereznek védjegyjogot és a szervező cég egyéb jelvényeire használati jogot.

 

ALKALMAZANDÓ JOG 

 

A versenyre és a feltételekre a Magyar jog az irányadó.